Metody terapeutyczne

Terapia manualna
Rehabilitacja funkcjonalna metodą PNF
Terapia wg. dr Cyriax'a
Trening funkcjonalny
Kinesiology Taping
Fizykoterapia: elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, terapia ultradźwiękami, światłolecznictwo